MKB-vriendelijke gemeente

Project 7

Doel

Ondersteunen en stimuleren

De gemeente Oldambt heeft zichzelf de opdracht gegeven om een beter rapportcijfer te krijgen van haar ondernemers waar het gaat om, ‘MKB-vriendelijke gemeente’. Zij streeft naar het rapportcijfer 7. Advisorgroep en de gemeente Oldambt hebben daarom samen Project 7 ontwikkeld om deze doelstelling in drie jaar te realiseren.

Project 7

In de gemeente Oldambt en ook in de regio ontbreken voorzieningen en zijn er geen initiatieven op dit terrein. Ondernemers die zich melden bij het ondernemersloket van de gemeente hebben een primaire vraag over één van de producten van de gemeente. Maar vaak liggen onder deze vraag andere deelvragen. Deze vragen komen lang niet altijd in beeld of kunnen niet door de gemeente worden beantwoord. Gemeente Oldambt en Advisorgroep hebben daarom onder de naam Project 7 een programma met activiteiten opgesteld om genoemde witte vlekken op te vullen.

Programma van activiteiten

Starters-ondernemersbeurzen
Workshops, lezingen, inspiratiesessies
Bedrijfsbezoeken
Spreekuren en individuele gesprekken
Individuele trajecten